Velkommen til Ultrafilter webshop, Logg inn eller registrer degMitt Kundesenter - Logg ut

DK NO SE EU

FN's Bærekraftsmål

element-sizes

Ultrafilter har i en lengere periode ønsket å gjøre noe mer aktivt for å følge noen av FNs 17 bærekraftsmål. Vi har alle et felles ansvar om å gjøre noe for å skape en grønnere verden.

Det er ikke noe som skjer fra dag til dag, men en lengre reise som vil bringe oss i riktig retning, noe vi har stor tro på at vi kan klare i fellesskap.

Ultrafilter fokuserer på følgende 3 bærekraftsmål:

Bærekraftsmål 6 – Rent vann og gode sanitærforhold

Bærekraftsmål 7 – Ren energi til alle

Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Dette er mål hvor man kan legge ned stor innsats, både i egen virksomhet, men også utenfor dens vegger. Vi fokuserer i første omgang på hva vi kan gjøre for å forbedre eget forbruk og deretter vil vi sakte, men sikkert vende fokuset mot omverdenen med vekt på om vi kan gjøre noe for å hjelpe her.

Bærekraftsmål 6 – Rent vann og gode sanitærforhold:

Billede: mål 6- bokmål

Fordi Ultrafilter befinner seg i filtreringsbransjen er det åpenbart å bestrebe seg på å få bedre og renere drikkevann – ikke bare for oss selv i egne lokaler, men naturligvis også å formidle budskapet til nåværende og mulige kunder.

Vi har derfor allerede gjort noen installasjoner i bygningen, slik at vi kan forbedre egen vannkvalitet og dermed også ha muligheten til å vise frem produktet i drift, dersom dette behovet skulle oppstå.

Ved vanninngangen til bygningen er det både montert filtrering og fjerning av pesticider og oker, noe vi tydelig kan se at filtreringen tar opp, på grunn av den rødoransje fargen til okeren. Vannet her i Danmark er generelt ansett for å være svært rent, men man kan nesten aldri vite det sikkert, fordi rørene kan avgi oker til vannet.

Utover denne forfiltreringen har vi et bløtgjøringsanlegg stående som reduserer eller fjerner kalken helt, hvilket gagner armaturen i vask, oppvaskmaskin og kjøleskap med vanndispenser og isbitmaskin. Her gjør det sterkt reduserte kalknivået at forbruket av avkalkningsmiddel og rengjøringsmiddel minskes ganske betydelig.

Hva kan vi gjøre utover det vi allerede gjør?

 • I egne rekker kan vi overveie å samle opp regnvann som kan brukes til andre formål.
 • Vi kan se til land som ikke nødvendigvis har tilgang til rent drikkevann og støtte enten økonomisk eller med produkter som kan hjelpe dem til å få renere og sunnere drikkevann.

Bærekraftsmål 7 – ren energi til alle:

Billede: mål 7- bokmål

Ultrafilter arbeider mot å forbruke mindre strøm, i tillegg til at den gjerne kan være grønnere enn den vi bruker i dag.

Den spede begynnelsen er allerede i gang i enkelte av våre lokaler, da vi har montert sensorer på enkelte av lagrene våre, slik at det kun er lys ved bevegelse – og deretter kun i en kort periode.

 

Hva kan vi gjøre utover det vi allerede gjør?

Det er noen tiltak vi med enkle midler kan foreta oss for å redusere strømforbruket:

 • Ultrafilter har, som nevnt, allerede installert sensorer enkelte steder. Her kan vi sørge for å få sensorer i resten av bygningen, slik at det gjelder samtlige lagerbygninger, gangarealer, kantine og toalettfasiliteter. De lyskildene som er tilknyttet sensorene skal naturligvis skiftes til sparepærer.
 • En annen ting, med lavere terskel vi kan gjøre, er å skru av både PC’er og skjermer etter endt arbeidsdag.
 • Det store prosjektet, for å gå over til grønnere energi, vil være å sette opp solcellepaneler på taket av bygningen. Det vil gjøre virksomheten selvforsynt og dermed uavhengig av strøm utenifra.
 • Bytte ut gassoppvarming med fjernvarme.

Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Billede: mål 12- bokmål

Som nettbutikk går det selvsagt ut en del ordre på daglig basis, noe som gjør at vi forbruker en del emballasje i form av pappkasser, papir/papp/plastfyll og tape.

Vi har, inntil for kort tid siden, ikke tenkt noe særlig over situasjonen tilknyttet ansvarlig forbruk. Ikke at det ikke ble brukt om igjen, men der var ingen særlig struktur i måten vi gjorde det på – altså ingen retningslinjer.

Slik det fungerte før, brukte vi gjerne om for eksempel plastfyll fra våre leverandører, og så ble resten kastet i våre 2 pappcontainere – som for øvrig raskt ble fylt opp etter kun en ukes tid.

Den helt grunnleggende ideen med bærekraftsmål 12 for Ultrafilter er å redusere mengden emballasje generelt.

Hva kan vi gjøre utover det vi allerede gjør?

 • Vi kan bruke om igjen alle pappkasser, papir- og plastfyll som kommer hjem fra våre leverandører. Det er noe vi allerede har klargjort lageret til og har arbeidet med i en kort periode – med stor suksess. Her hjelper det naturligvis at vi har ansatte som går inn i prosjektet. Gjenbrukskasser blir satt samlet i et reolsystem og står først slik at de blir brukt først.
 • Hvis en kasse kommer til oss fra en leverandør og er skadet kan vi skjære den i mindre stykker og bruke den som fyll i våre forsendelser.
 • Et ønske er å kunne utelukkende bruke om igjen kasser – men vi slipper ikke unna å kjøpe inn pappkasser av og til. Når dette gjøres vil det følge større fokus på størrelsene, slik at vi velger noen mål som passer godt til de fleste produkter. På den måten sparer vi på forbruket av fyll til kassen, fordi det ikke vil være så mye plass til overs når kassen er bedre tilpasset produktet.

Ved å bruke om igjen på denne måten kan det forekomme at en kunde mottar en forsendelse som inneholder 2-3 typer fyll for å bruke det vi har liggende. Vi skal selvfølgelig videreformidle hvorfor det er slik, og samtidig kan vi oppfordre kundene våre til at bruke om igjen både papp og fyll til egne forsendelser. På den måten fungerer sparingen i flere ledd, og stopper heller ikke hos oss.

Vi vil kunne måle resultatene på 2 måter:

 1. Vi kan måle resultatet rent visuelt ved å se på pappcontaineren. Er den fylt har vi ikke gjort jobben vår godt nok, og er den tom har vi arbeidet for å oppnå målet.
 2. Vi vil også kunne måle det rent økonomisk: Mer gjenbruk betyr færre innkjøp av ny emballasje.


Den aktive innsatsen:

For at vi som virksomhet skal komme godt i gang med alle tiltak krever det ikke minst stor innsats fra de ansatte. Det skal ikke mer enn én person til for å bevege oss litt bort fra riktig kurs. Derfor er det viktig at alle er med på laget og gjør en samlet innsats, slik at vi kan bevege oss i riktig retning.

Vi er så heldige at vi har engasjerte ansatte som brenner for forbruk og miljø, slik at vi samlet kan klare denne oppgaven.

Vi vil med jevne mellomrom komme med små oppdateringer på hvordan det går med de nye tiltakene – kanskje som inspirasjon til deg og din virksomhet?