Velkommen til Ultrafilter webshop, Logg inn eller registrer degMitt Kundesenter - Logg ut

DK NO SE EU

Biogas & metan filtrering

Biogas & gasfiltrering 16 & 25 bar

Omvendt Osmose

Biogass består først og fremst av metan og karbondioksid. Fordelingen er vanligvis rundt 60 % metan (CH4) og 40 % karbondioksid (CO2). Det kan imidlertid variere ganske mye, avhengig av hvilken type avfall som brukes i produksjonen av sluttproduktet. Det vil ofte fordele seg slik: 45-75 % metan og 55-25 % karbondioksid.

Biogass kan også inneholde siloksaner, hydrogensulfid og litt fuktighet.

For å få et så rent sluttprodukt som kreves, må biogassen være fri for olje og væske. Dette gjøres bl.a. ved hjelp av filtrering med P-ED eller SG filterhus med innsatt HT-NX filter. Filteret tåler opptil 180°C og er derfor ekstremt egnet for biogass.

P-ED filterhus er PED-godkjent i Fluid Group 1 – tilgjengelig med ASA eller flenstilkobling ved 25 bar.

 

P-ED & SG Filter housing
Housing type P-ED SG
Max. Temperature 180°C 120°C
Material SS316L Steel
Pressure 25 bar 16 bar

Om biogass

Biogass – eller som mange kaller det; biometan – er en type fornybart drivstoff som produseres ved nedbrytning av organisk materiale. Det kan for eksempel være matrester, plantemateriale, kommunalt avfall og ikke minst husdyrgjødsel. Et biogassanlegg bruker anaerob nedbrytning – som betyr at nedbrytningen skjer i et oksygenfritt miljø. Ved å bruke denne typen dekomponering omdannes disse organiske materialene til biogass. Biogass kan brukes til mange forskjellige formål, men brukes mest som drivstoff til kjøretøy, oppvarming og strømproduksjon.

Hvor brukes biogass?

Forbrenning av biometan fra kjøretøy er mer miljøvennlig enn forbrenningen av drivstoffet vi kjenner i dag, som bensin og diesel. Derfor er biogass berettiget til støtte under forpliktelsen til fornybart transportdrivstoff. Av eksempler på fornybart transportdrivstoff i bl.a. kjøretøyer laget av biogass inkluderer komprimert naturgass (CNG) og flytende naturgass (LNG).

Elektrisitet kan også produseres ved hjelp av biogass – dette gjøres ved å brenne den. Elektrisitet er lettere å transportere og måle enn varme- og gassforsyning, men krever på den annen side at riktig infrastruktur inngår i nettet, noe som er både omfattende og kostbart.

Biogass brukes videre i hotell- og restaurantbransjen, produksjons- og produksjonsbedrifter, samt i detalj- og engroshandel.

De viktigste fordelene med biogass

Det er mange grunner til at biogassteknologi er et godt alternativ til annen teknologi. Først og fremst fordi råvaren som brukes er veldig billig. I landbruket er det praktisk talt gratis, da biogassen kan brukes til en rekke husholdnings- og landbruksformål.

Når biogassen brennes, produseres det ingen skadelige gasser og derfor beskrives biogass som miljøvennlig.

En av de mest praktiske fordelene med biogass er at teknologien som kreves for produksjon i mange tilfeller er ganske enkel og kan produseres i både liten og stor skala, uten behov for store startinvesteringer.

Ettersom denne energitypen er en fornybar og ren energikilde basert på en karbonnøytral prosess, slippes det ikke ut nye mengder karbon til atmosfæren ved bruk av biogass. I tillegg bidrar det til å unngå deponering av matavfall, noe som har en positiv innvirkning på miljøet og økonomien. Samtidig bidrar biogass også til å redusere jord- og vannforurensning fra animalsk og menneskelig avfall, noe som gjør det mulig å opprettholde et sunt og trygt miljø for lokalsamfunn over hele verden.

Siden metan bidrar til klimaendringer, bidrar biogass til å redusere utslippet av metan til atmosfæren, som igjen bidrar til å motvirke klimaendringer og dermed kan bidra til å redusere den umiddelbare påvirkningen på miljøet.

Biogass - Er det bra eller dårlig?

Kort sagt er biogass en utmerket kilde til ren energi, siden den har mindre påvirkning på miljøet enn fossilt brensel vi bruker i store mengder. Selv om biogass ikke har null påvirkning på økosystemene, er den karbonnøytral.

Dette fordi biogass bl.a. er produsert av plantemateriale som tidligere har bundet karbon fra karbondioksid i atmosfæren. Det opprettholdes en balanse mellom mengden karbon som frigjøres som følge av biogassproduksjon og mengden karbon absorbert fra atmosfæren.