Velkommen til Ultrafilter webshop, Logg inn eller registrer degMitt Kundesenter - Logg ut

DK NO SE EU

Kjøpsvilkår & Salgsbetingelser

  1. Priser
  2. Levering og Frakt
  3. Betaling
  4. Reklamasjonsrett
  5. Returnere
  6. Produktansvar

 

 

Priser

Prisene oppgitt i tilbud/ordrebekreftelser er i norske kroner ekskl. moms, frakt, emballasje, samt toll og andre avgifter. Det tas forbehold om prisjusteringer i form av valutaendringer og prisøkninger på materialer.

 

Levering og Frakt

Leveringstid er 1-3 dager, hvis varen er på lager . Dersom varen ikke er på lager, vil en senere leveringstid angis i en ordrebekreftelse. Med forbehold om tilgjengelighet og forsinket levering fra leverandør til Ultrafilter. Leveing skjer med Blue Water, DSV eller Post Nord i henhold til INCOTERMS EXW (Ex Works). Vi sender fraktfritt ved handel for over 1495 NOK.

* Gratis levering gjelder ikke for varer over 20 kg.


Betaling

Betaling skjer via faktura, Paypal eller Visa/Mastercard


Reklamasjonsrett

Som bedrift har du undersøkelsesplikt. Dersom varen ikke er grundig undersøkt ved mottak og kjøper på et senere tidspunkt ønsker å reklamere, kan dette medføre at reklamasjonsrettighetene er bortfalt, da feilen kan ha oppstått etter at varen kom i kjøpers besittelse. 

Veiretten faller derfor bort dersom varen er tatt i bruk, hvor det er helt åpenbart at bruken reduserer salgsverdien vesentlig.

Det gis 1 års klagerett på produkter kjøpt fra Ultrafilter og alt salg skjer i henhold til gjeldende forretningsregler. Skulle varen uventet gå i stykker i klagefristen, må vi kontaktes, deretter avgjør vi om den sendes til oss og vi reparerer den gratis på vårt eget eller produsentens verksted.

Skader på produktet på grunn av betjeningsfeil, håndteringsfeil, modifikasjoner eller grovt misbruk fra brukeren dekkes ikke av reklamasjonsretten. I den grad Ultrafilter måtte bli ansvarlig, er ansvaret begrenset til det direkte tapet og omfatter således ikke indirekte tap som tapt arbeidsfortjeneste, transportkostnader, driftstap, installasjonskostnader mv.

 

Returnere

Alle produkter som returneres til Ultrafilter må pakkes forsvarlig inn. Ultrafilter anbefaler at varen returneres via Post Nord, DSV eller Blue Water. Et gebyr på 15 % av prisen på produktet motregnes. Retur kan kun gjøres etter forhåndsavtale med Ultrafilter Scandinavia.

 

Produktansvar

Ultrafilter kan kun holdes ansvarlig for skade som er oppstått på varer eller tjenester levert av oss, dersom det kan dokumenteres at skaden skyldes en feil begått av Ultrafilter - inkludert våre ansatte. Ultrafilter er ikke ansvarlig for driftstap, fortjenestetap eller andre indirekte tap hos kjøper eller tredjepart. I den grad vi kan bli holdt ansvarlig overfor tredjeparter, er kunden forpliktet til å holde Ultrafilter skadesløs. Det vises til pkt. 36 i NL 92.

 

Vedrørende. NL 92 og tvister

For øvrig gjelder alminnelige vilkår i henhold til NL 92 innenfor Danmark, Finland, Norge og Sverige, i tilfelle ovennevnte ikke er tilfredsstillende, med mindre NL 92 uttrykkelig fravikes.
Danske rettsregler gjelder for rettsforholdet mellom kunden og Ultrafilter. Jurisdiksjon i tvister mellom kunden og Ultrafilter er Sjø- og Handelsretten i København.

Skader på produktet på grunn av betjeningsfeil, håndteringsfeil, modifikasjoner eller grovt misbruk fra brukeren dekkes ikke av reklamasjonsretten. I den grad Ultrafilter måtte bli ansvarlig, er ansvaret begrenset til det direkte tapet og omfatter således ikke indirekte tap som tapt arbeidsfortjeneste, transportkostnader, driftstap, installasjonskostnader