Velkommen til Ultrafilter webshop, Logg inn eller registrer degMitt Kundesenter - Logg ut

DK NO SE EU

Omvendt Osmose - Hva kan det gjøre for deg?

ACT

Omvendt osmose er en stadig eldre teknologi som ble utviklet på 1950-tallet. Hensikten med teknologien er, i motsetning til et kullfilter, å mer eller mindre utrydde alle komponenter i vannet. Det vil si at når vannet «kommer ut på den andre siden» er vannet så rent at det faktisk ikke inneholder annet enn sine egne molekyler. Tanken var opprinnelig å utvinne drikkevann fra sjøvann, som den dag i dag fortsatt er aktuelt. Hos Ultrafilter selger vi omvendt osmosesystemer både til privathusholdningen og til industrien.

Diffusjon og osmotisk trykk

Et omvendt osmoseanlegg består av en semipermeabel membran. Dette betyr at det er permeabelt for visse typer stoffer. Det er den samme membranen som finnes i planter. Dette gjør den anvendelig for omvendt osmose, hvor ønsket resultat er å etterlate forurensninger og la det rene vannet sive gjennom. Membraner som brukes til omvendt osmose er ofte laget av polyamid, da dette materialet har høy permeabilitet for vann og på den annen side er ugjennomtrengelig for andre stoffer, som salter og mineraler, derav navnet "semipermeable".

For å forstå omvendt osmose må vi først runde diffusjon. Diffusjon handler om en sum av partikler eller ioner som går fra høy konsentrasjon til lav konsentrasjon; eller med andre ord: de går fra å være satt sammen til å bli spredt slik at konsentrasjonen blir jevnt fordelt. Et godt eksempel på dette er å ha en kanne med vann i, som du tilsetter en mengde rød juice. Etter en tid vil man se at saftvannet har fordelt seg i vann, slik at partiklene i saften er jevnt representert i vannmengden.

I osmose, som tidligere nevnt, legger vi til en semipermeabel membran. La oss igjen forestille oss en kanne med vann som vi har lagt membranen vår i. På begge sider av kannen har vi en konsentrasjon på 10 vannmolekyler på begge sider av kannen. I dette tilfellet vil det ikke strømme vann gjennom membranen, da konsentrasjonen av vann er den samme på begge sider.


La oss da anta at vi har samme kanne med vann, hvor vi denne gangen har lagt til 10 saltmolekyler på den ene siden av kannen, så vi har 10 vannmolekyler på side 1 og 10 vann- og saltmolekyler, altså 20 molekyler totalt. , på side 2. Med vår regel fra diffusjon, hvor vi så at konsentrasjonen går fra høy til lav, vil vannet dermed øke på side 2, så side 1 og side 2 vil inneholde lik fordeling av vannmolekyler.


Vi har nå forklart osmotisk trykk. Når vannstanden stiger på side 2 fra nevnte eksempel, stiger også trykket, som er det som får vannet til å stige, og dermed ser vi at et osmotisk trykk går fra høy til lav konsentrasjon av vann; eller at vann alltid vil søke å utjevne konsentrasjonen ved hjelp av osmotisk trykk, slik at det er like mange vannmolekyler tilstede på begge sider.

Omvendt osmose - Hvordan systemet fungerer

Ved omvendt osmose ønsker vi at vannet vi får gjennom membranen skal være 100 % renset for ulike bestanddeler. Dette gjøres ved å snu opp ned på konsentrasjonsregelen slik at vannet skal gå fra høy konsentrasjon til lav konsentrasjon. Eller for å si det på en annen måte: vi lar den ene siden av kannen stå tom og fyller den med vann fra den andre siden. For at dette skal være mulig må vi legge til et trykk som er høyere enn det osmotiske trykket, for ellers vil vannet vi renser og som må havne på side 2 av kannen renne tilbake gjennom membranen for å utjevne antall vannmolekyler. Det er svært vanlig å bruke omvendt osmose for avsalting av vann, hvor et trykk høyere enn det osmotiske trykket gjør at vannet siver gjennom membranen slik at det på den ene siden er rent drikkevann og på den andre siden er det ulike mineraler, salter osv.

Hva kan systemet brukes til?

Et omvendt osmosesystem kan brukes både i private hjem, men er også utbredt i industrien, hvor rent vann er en nødvendighet. I industrielle sammenhenger vil man ofte ha behov for disse systemene i laboratorier, barnehager, vaskehaller, kjøleanlegg etc. hvor det etter bruk av vannet ikke må være rester på overflatene, noe som over tid reduserer div. enhetens levetid.


I det private hjemmet kan planten, som tidligere nevnt i artikkelen, brukes til å rense vann, som så kan brukes som drikkevann. Er du i tvil om du vil ha nytte av et osmoseanlegg i hjemmet, ring oss på 82 30 30 20 så tar vi en prat om dine behov.