Velkommen til Ultrafilter webshop, Logg inn eller registrer degMitt Kundesenter - Logg ut

DK NO SE EU

Pusteluft System for 4 personer filter

Åndemiddel Filter

Trykkluft fra en kompressor kan brukes som åndedrettsvern der oksygenkonsentrasjonen er for lav (mindre enn 17%). Hvis oksygenkonsentrasjonsnivået er mindre enn 17%, er omgivelsesluften ikke anvendbar som åndbar luft.

Ultrafilters nye pustende filterpanel med SMF & AK filter (olje- og partikkelfilter og karbonfilter) brukes til å filtrere trykkluft fra kompressor. Dette produktet er tilgjengelig i to versjoner gulvstående eller veggmontering med 1-2 eller 1-4 utganger.

Danske Arbeidstilsynet har utarbeidet en AT-veiledning for. Trykkluft for åndedrettsvern D. 5.1 i juli 2000.

AT-guiden beskriver blant annet. krav til luftkvalitet i pusten. AT-veiledningen innebærer også kontroll over luftkvaliteten for pusten (dette bør gjøres minst en gang i året).

Eksempel Analyse Journal

Mere om lovgivningen omkring åndemiddelluft her

Users* Inlet Outlet Elements Mounting
3-4 3/8" 1/4" SMF 03/10
AK 03/10
Wall brackets
Floor stand

UF Breathing Air Wall-Unit - 4 users
UF Breathing Air Wall-Unit - 4 users
Varenummer:100351
NOK 5.508,00NOK 5.508,00
Antal
 
UF Breathing Air Floor-Unit - 4 users
UF Breathing Air Floor-Unit - 4 users
Varenummer:100451
NOK 6.335,00NOK 6.335,00
Antal
 
Breathing air Heater - 1.600 l/min - 1/2"
Breathing air Heater - 1.600 l/min - 1/2"
Varenummer:30100032
NOK 6.562,00NOK 6.562,00
Antal
 
Air Heater UF model
Air Heater UF model
Varenummer:AIRH 001
NOK 12.097,00NOK 12.097,00
Antal
 

Stof

Accepterede værdi

Kulilte (CO) 2,5 ppm
Kuldioxid (CO2)

500 ppm

Vandindhold 700 mg/m3
v. atmosfæretryk (1 bar abs, 20°C) 
(renhedsklasse 4 iht. ISO 8573-1)
Totalt olieindhold (aerosol og damp)

0,1 mg/m3
(renhedsklasse 2 iht. ISO 8573-1)

Nitrøse gasser (NO, NO2)

0,5 ppm
(summen af nitrøse gasser)

Svovldioxid 0,04 ppm
Svovlbrinte 0,7 ppm
Organiske opløsningsmidler 0,1 mg/m3
(summen af organiske opløsningsmidler)
Partikler (total støv) 0,5 mg/m3
Bakterier

10.000 enheder/ml (CFU/ml) i kondensat

Skimmel 10.000 enheder/ml (CFU/ml) i kondensat
Enterobakterier

må ikke forekomme

Systemoppsettet i pustesystemer

1. Inntak av frisk luft sone med grovfilter.
2. Oljesmurt kompressor med integrert inntak filter.
2a. Overvåking av kompressoren temperatur.
3. Etter kjøligere syklon.
4. Partikkelfilter 1 µm.
5. Partikkelfilter 0,01 µm.
6. Adsorpsjonstørker.
7. Støvfilter 1 µm.
8. Lagerbeholder ("tør trykluft").
9. Temperaturmåling.
10. Dobbeltfilter (partikelfilter 0,01 µm og kulfilter).
11. Reduksjonsventil.
12. Belt Filter. (Se også avsnitt om kullfiltre).
13. kondensat. All kondensat må hentes i en olje / vann separator for avhending.

 

Produkt fordele

  • - Filterhuset har automatisk dreneringsventil (filter SMF ventil) vi anbefaler vi Max. innløpstemperatur på 35°C.
  • - Partikkelfilteret fjerner partikler større end > 0,01 mikron, med livet en av ca 1 år.
  • - Kullfilter som fjerner olje og oljedamp ned til 0.003 ppm, er livet om 1000 timer.
  • - Reduksjonsventil m / trykkmåler som justerer arbeidstrykket manuelt.
  • - Maks trykk 10 bar, normal arbeidstrykk 4-5 bar.